2013 m. veiklos ataskaita

2013 m. ataskaitos bendrojidalis

Vilkaviskio TVIC2013

2013m.gautos ir uždirbtos lėšos3B

2013 m. išlaidos

PA priedas 1 plano vykdymas

PA priedas 2 kiekybiniai rodikliai

PA priedas 3 veiklos poveikis