Vakaras prie Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios