Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsiuose muzikos, mistikos ir šviesos kupinas vakaras