Dviejų dalių spektaklis “Škac, mirtie, visados škac!”