Algimanto Raudonikio 85-mečio jubiliejinis koncertas “Skinsiu raudoną rožę”