INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS