Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Rumokų bandymų stotis