Ekstremali situacija ir karantinas neatleidžia verslo subjektų nuo sutartinių prievolių vykdymo