Atnaujintos būtinos darbo organizavimo valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse sąlygos