SPRENDIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ. SVARBU PASLAUGŲ TEIKĖJAMS