2019 gruodžio 18

Augulienė Edita

[…]
2019 gruodžio 18

Peganova Monika

[…]
2019 gruodžio 18

Živilė Abraitienė

[…]
2019 gruodžio 18

Irena Kačkauskienė

[…]
2019 gruodžio 18

Aldona Virbickienė

[…]
2019 gruodžio 18

Bendruomenės „ Virbalio vartai“ amatai

[…]
2019 gruodžio 18

Valentina Abraitienė

[…]
2019 gruodžio 18

Elvina Pumerienė

[…]
2019 gruodžio 18

Romas Šunokas

[…]
2019 gruodžio 18

Marius Medelis

[…]
2019 gruodžio 18

Ignas Stasiulevičius

[…]
2019 gruodžio 18

Donatas Merkevičius

Duonos kepėjas
2019 gruodžio 18

Vida Senkuvienė

[…]
2019 gruodžio 18

Valdas Senkus

[…]
2019 gruodžio 18

Reda Zakarauskienė

[…]
2019 gruodžio 18

Modesta Lygaitienė

[…]
2019 gruodžio 18

Asta Grigalevičienė

[…]
2019 gruodžio 18

Vaidutė Diržiuvienė

[…]
2019 gruodžio 18

Virginija Armanavičienė

[…]
2019 gruodžio 18

Gerta Lekešytė–Klimavičienė

[…]
2019 gruodžio 18

Antanas Mykolaitis

[…]
2019 gruodžio 18

Laimutė Alkevičienė

[…]
2019 gruodžio 18

Jolanta Šiugždienė

[…]
2019 gruodžio 18

Nauris Valuckas

[…]
2019 gruodžio 18

Povilas Penkaitis

[…]
2019 gruodžio 18

Jaronimas Buragas

[…]
2019 gruodžio 18

Justinas Lepšys

[…]
2019 gruodžio 18

Albinas Alkevičius

[…]
2019 gruodžio 18

Audronė Gurinskienė

[…]
2019 gruodžio 18

Algirdas Šatraitis

[…]